بررسی سبک ها مختلف بازی

بررسی سبک ها مختلف بازی

  • 1

  • سبک شناسی اجمالی بازی ها

    از زمانی که اولین بازی ویدئویی در سال 1958 ساخته شد، تا به حال بازی‌ها در سبک‌ها و شکل‌های مختلفی ظاهر شدند. بازی ها دیگر فقط در مورد تیر اندازی یا کشتن نیستند و ویژگی های خاص بسیاری به دنیای آن‌ها اضافه شده است. امروزه دیگر حتی ساده‌ترین موضوعات مانند فعالیت های روزانه ما، می‌تواند ایده اصلی یک بازی باشد. و همین گذشتن بازی‌ها از مرز سادگی و پیچیده شدن آن‌ها باعث شد تا ژانر‌های مختلف بازی‌های ویدئویی به وجود بیایند.

     

{profishop:copyright}